Mamitayoga

Ashtangayoga

Ashtangayoga är en fysisk och dynamisk yogaform som passar alla.

Andning och rörelse är centrala för ashtangayogan. Du använder dig av en särskild andningsteknik (ujjayi), rör dig hela tiden i takt med andningen och binder ihop olika yogaställningar (asanas) med vissa rörelsesekvenser (vinyasa). Andningen och flödet tillsammans med så kallade kroppslås (bandhas) skapar en inre värme som gör att du svettas. Värmen gör dig mjukare, mer flexibel men renar också organ, nervbanor, muskler och leder från gifter och slaggprodukter. Blodcirkulationen ökar, syrehalten förhöjs, immunförsvaret stärks och blodtrycket sänks. Energiflödet öppnas upp och med en regelbunden träning blir du friskare, starkare och mer smidig. Vi vilar blicken på en viss punkt (drishti) vilket ger ökad koncentration. Det stora fokuset på andningen bidrar också till att göra yogan meditativ.

Yoga ger dig verktygen för att komma i kontakt med hela dig, att bli närvarande, fokuserad och balanserad, såväl mentalt som fysiskt.

Alla kan praktisera ashtangayoga och på Mamita lägger vi stor vikt vid att du lär dig praktisera yogan efter dina förutsättningar och på ett säkert sätt för din kropp.

ASTHANGAYOGA nybörjare

Vi går igenom grunderna i Ashtangayogan. Klassen är ledd och i ett lugnt tempo. Fokus ligger på att hitta ett flöde mellan andningen och rörelsen. Vi gör de stående rörelserna samt början på avslutningssekvensen. Grupperna är små och personliga, vi är max 15 personer, vilket ger en möjlighet att anpassa positionerna efter var och ens unika förutsättningar.

Den här klassen passar dig som är nybörjare inom Ashtangayogan.

ASTHANGAYOGA fortsättning

Vi går vidare i serien med fler positioner. Fokus ligger på att hitta ett fördjupat flöde mellan andningen och rörelsen. Vi gör alla stående positioner och går vidare till de sittande samt lägger till fler rörelser i avslutningssekvensen. Du börjar så småningom att göra vissa av rörelserna i egen takt. Gruppen är liten och personlig, max 15 personer, vilket ger en möjlighet att individuellt anpassa positionerna efter var och ens unika förutsättningar.

Den här klassen passar dig som gått en nybörjarkurs inom ashtangayoga tidigare.

Om du är Mysore-elev (dvs gör din egen praktik) är du välkommen på denna klass/kurs. Justeringar ges i mån av tid.

MEDIYOGA

Under MediYoga tränar du dig själv i att lyssna inåt och ta hand om dig själv. Denna yogaform är lugn och djupt avslappnande. Långa djupa andetag, meditationer, avslappning, enkla inkännande rörelser och positioner tillsammans 
med mantran skapar detta vibratoriska krafter som ger effekter in i varje cell.

MediYogan är yoga för precis alla, eftersom den är utformad så att alla utifrån sina egna förutsättningar kan utöva den. Den kan även utövas sittande på en stol. Har du 
problem att komma ner sittande på en yogamatta så kan rörelser och program anpassas för detta.
MediYoga hjälper din kropp att komma i balans och att läka sig själv. Det är en terapeutisk form av Kundaliniyoga. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet.

Sedan 1996 har studier på MediYoga fortlöpande pågått på bland annat Karolinska Institutet, Huddinge Sjukhus och Danderyds Sjukhus. Forskningen på yoga mot olika typer av
hjärtproblem, ryggproblem, utbrändhet och migrän med mera har påvisat flera positiva effekter genom utövande av MediYoga.